הוספת מודול ידני

ניתן להוסיף מודול ידני (לא מודול מובנה במערכת) עם התאמת שדות אישית, כדלהלן:

הוספת המודול בכרטיס לקוח מסוים תשפיע על שאר כרטיסי לקוחות.
בכרטיס הלקוח מצד ימין למטה, נלחץ על 'הוסף מודול'

נבחר ב'מודול ידני' ונלחץ על 'המשך'

במידה ולא קיימים כבר מודולים ידניים במערכת, נלחץ על 'לחץ כאן'

ניתן שם למודול, וכן ניתן שם ביחיד (לדוגמה: תורמים, תורם) ונלחץ על 'הוסף'

לאחר ההוספה, כדי להוסיף שדות למודול, נלחץ על העיגול הקטן ליד שם המודול

נבחר ב'הוסף שדה'

ניתן שם לשדה ונבחר את סוג השדה (טקסט, רשימה, תאריך וכו') ונלחץ על 'הוסף'

לאחר מכן כשנלחץ על הוספת שורה במודול (לדוגמה הוספת תורם), נוכל לראות את השדות שהוספנו

האם המאמר עזר לך?

0 / 0

כתיבת תגובה 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *