עריכת רשימה קיימת

בכדי לערוך רשימה קיימת יש קודם כל לדעת את שם הרשימה.
ניתן לראות את שם הרשימה בפרטי השדה, וכלהלן:

לחיצה על הנקודה ליד שם השדה

נבחר ב'ערוך שדה'

נוכל לראות את שם הרשימה של השדה הנ"ל.

נוכל להוסיף ערך חדש על ידי לחיצה על 'הוסף ערך לרשימה', ולאחר מכן לחיצה על 'אישור'

בכדי לערוך/למחוק ערכים קיימים, או לשנות את סדר הופעתם, יש לגשת לתפריט מצד ימין:
תחזוקת מערכת >> רשימות מערכת

נבחר את הרשימה הרצויה (לדוגמה: רשימה בשם 'שדה רשימה')

נבחר את הערך לשינוי או למחיקה

בעמודה מצד שמאל נוכל לשנות את שם הערך

לאחר מכן בעמודה השמאלית יותר נלחץ על 'עדכן', או 'מחק' במידה ונרצה למחוק.

כמו"כ ניתן לשנות את שם הרשימה בשדה הבא:

ולאחר מכן לחיצה מצד שמאל על 'עדכן'

בכדי לשנות את סדר הופעת של הערכים, סדר עולה או סדר יורד וכן הזזת ערך מסוים, יש לעדכן במקום הבא:

לאחר מכן לחיצה על 'עדכן רשימה'

האם המאמר עזר לך?

0 / 0

כתיבת תגובה 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *