מאזן בוחן

גליון עבודה המפרט את היתרות של כרטיסי החשבון בעמודות חובה וזכות .

מאזן בוחן יתרות הוא גיליון עבודה הכולל את יתרות כל כרטיסי החשבון נכון למועד עריכת מאזן הבוחן. יתרות בחובה יהיו בטור החובה ויתרות בזכות יהיה בטור בזכות

הנהלת חשבונות >> דוחות ומאזנים >> מאזן בוחן

ניתן להציג את הדוח בשני אופנים:

1.'דוח השוואתי'

מציג את התקופה הנבחרת מול תקופה זהה בשנה קודמת.

התוצאות מוצגות ברמה של כרטיס או ברמה של קבוצת כרטיסים.

2. 'דוח תקופתי'

מציג את התקופה הנבחרת.

התוצאות מוצגות ברמה של כרטיס או ברמה של קבוצת כרטיסים.

האם המאמר עזר לך?

0 / 0