כיצד להציג העתקי הפקדות שבוצעו?

בתפריט 4.22 – ניתן לבחור הפקדות או הסבות שבוצעו (בצד ימין למעלה) לפי חתך תאריכים. לחיצה כפולה על השורה הרלוונטית תציג את המסמך.

האם המאמר עזר לך?

0 / 1

כתיבת תגובה 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *