יצירת שדה 'תת רשימה'

ניתן ליצור במערכת שדה תת רשימה לרשימת אב קיימת, כדלהלן:

כאשר ישנם 2 שדות מסוג רשימה, ניתן לבצע חיבור ביניהן, ואז כאשר נבחר בערך כלשהו מתוך רשימת האב נוכל להגדיר אילו ערכים יופיעו בתת רשימה.

ניגש לתפריט מצד ימין > תחזוקת מערכת > רשימות מערכת

נבחר את רשימת האב, לדוגמה בחרנו ברשימת 'מחוזות'

נלחץ על 'הוסף תת רשימה' בצד שמאל

ייפתח למטה אופציה לבחירת ה'תת רשימה', נבחר לדוגמה ברשימה בשם 'ערים חדש'

ונלחץ מצד שמאל על 'קשר לרשימת אב'

נוכל לראות שהתווספה כוכבית* לשם של רשימת האב

כעת ניגש לבחירת ערך ברשימת האב (לדוגמה בחרנו בערך 'מרכז') ונלחץ על 'ערוך תת רשימה'

יופיעו למטה 2 טבלאות שבו נוכל לבחור את הערכים לתת רשימה, כאשר בלחיצה כפולה על ערך בטבלה מצד ימין, הערך יעבור לטבלה בצד שמאל (לדומה העברנו את 'תל אביב' ו'פתח תקווה')

כעת ניגש לשדות הרשימה בכרטיס לקוח ונבצע חיבור בין השדות, כדלהלן:

החיבור נעשה בכרטיס לקוח אחד ומשפיע על כל הכרטיסים מסוג הכרטיס
לדוג' באם נבצע את החיבור בכרטיס 'לקוח פרטי' החיבור יחול על כל הכרטיסים ב'לקוחות פרטיים'

נלחץ על הנקודה ליד שם השדה של רשימת ה'תת רשימה' ונבחר ב'ערוך שדה'

ייפתח פופאפ של עריכה, ב'שדה אב' נבחר בשדה של רשימת האב (לדוגמה: מחוזות), ונלחץ על 'אישור'

כעת החיבור נוצר, וכשנבחר לדוגמה בערך 'מרכז' יופיעו בשדה מתחתיו 'תל אביב ופתח תקווה'

האם המאמר עזר לך?

1 / 0

כתיבת תגובה 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *