הגדרות חשבשבת / ייצוא לחשבשבת

הנהלת חשבונות >> הסבת נתונים >> ייצוא לחשבשבת
Bookkeeping >> Data conversion >> Export Hashavshevet

­­­ניתן לייצא כרטיסים ופקודות יומן מהמערכת לקבצים בפורמט חשבשבת. כדי לייצא קבצים תקינים ומאוזנים, יש להגדיר הגדרות תאימות בין הזברה לחשבשבת.


ייצוא תנועות יומן

לפני בצוע ייצוא ראשוני יש לעבור לקישור הגדרות ולהתאים בין:


סוגי התנועה במערכות – סוגי התנועה שונים בין המערכות וכן בכל מערכת ניתן להגדיר סוגי תנועה אחרים, על כן יש לבחור את סוג התנועה ולהזין בחלק הנגדי את קוד סוג התנועה בחשבשבת, לדוגמא 'חשבונית לקוח' להזין 'חל'.
טבלת מטבעות במערכות – סימון המטבעות שונים בין המערכות וכדי לייצא פקודות מט"ח באופן תקין, יש לבחור את המטבע הרצוי ובערך הנגדי להזין את הסימון בחשבשבת.
מספר ספרות לקוד זיהוי כרטיס – יש להזין את מספר הספרות לאינדקס כרטיסים שהוגדר בחשבשבת, לצורך זיהוי נכון של הכרטיסים.
שיטת הזיהוי לכרטיס – לכל כרטיס במערכת יש שדה קוד זיהוי בחשבשבת, בו יש להזין את מספר הכרטיס בחשבשבת והזיהוי מתבצע על ידי ערך זה, או אפשרי לבחור בשיטת זיהוי של הכרטיסים בזברה ואז על כל כרטיס יפתח כרטיס בחשבשבת עם קוד זיהוי השווה למספר כרטיס בזברה.

לאחר שביצענו את ההגדרות באופן תקין, ניתן לבחור את התאריכים הרצויים ובלחיצה על ייצא, מתקבל קובץ בשם movein_dd_mm_yy.dat, לצורך העלאה לחשבשבת יש לשמור את הקובץ בנתיב הרצוי בשם movein.dat, חשוב לזכור כי לא ניתן לבצע ייצוא פקודות על פקודות שיוצאו בעבר.

שימו לב! יש לייבא לחשבשבת בשיטה המפורטת.

ייצוא כרטיסים

ניתן גם לייצא כרטיסים לחשבשבת הכולל את הערכים והשדות של הכרטיסים, לצורך כך יש להתאים בין קבוצות הכרטיסים בזברה לקודי מיון בחשבשבת, על מנת ליצור את הכרטיס בקבוצה המתאימה לו. לאחר שהגדרנו ניתן לבחור את התאריכים הרצויים ובלחיצה על ייצא מתקבלים 2 קבצים: heshin_dd_mm_yy.prm , heshin_dd_mm_yy.dat קובץ פרמטרים וקובץ נתונים, יש לשמור אותם בנתיב הרצוי, בשמות heshin.prm , heshin.dat.

האם המאמר עזר לך?

0 / 1