ייבוא מקובץ

מהו ייבוא מקובץ?
ייבוא נתונים מקובץ חיצוני אל תוך מערכת הזברה.
כלומר אם יש לך קובץ אקסל שמכיל נתונים על לקוחות או עובדים וכד', וברצונך לייבא נתונים אלו –
תוכל לעשות את הייבוא בממשק זה.

ניגש לתפריט מצד ימין – תחזוקת מערכת > ייבוא מקובץ

נבחר את סוג הכרטיס אליו נרצה לטעון את הנתונים,
וכן נבחר את סוג הפעולה, הוספת כרטיסים חדשים או עדכון כרטיס קיים (במידה ונבחר בעדכון, יש להגדיר עמודה לזיהוי, שלפיו המערכת תזהה האם הכרטיס קיים או לא)

לאחר מכן נלחץ על 'בחר קובץ' כדי להטעין את הקובץ, ולאחר מכן על 'שלח'
שימו לב שהקובץ צריך להיות בפורמט (CSV Comma delimited)

הגדרת העמודות
לאחר שהקובץ נטען יש להגדיר ולמפות את העמודות שבקובץ.
לכל עמודה בקובץ, תצטרך להגדיר איזה שדה היא מייצגת.

הרצת התהליך
לאחר סיום הגדרת העמודות – תוכל ללחוץ לתחילת ביצוע הפעולה.
התהליך יעבור על כל שורות הקובץ וייבצע את הפעולה היכן שאפשר. במידה ויתגלו שגיאות בערכים מסוימים בשורות כל שהם – העדכון לא יתבצע.

בסוף התהליך – מוצג דוח מפורט המציג את הפעולות שנעשו ואת השורות שהתגלו בהם שגיאות.

ניתן לראות ביתר פירוט את כל הפעולות האפשריות בלחיצה על 'מהו ייבוא מקובץ' כמצ"ב

האם המאמר עזר לך?

0 / 1

כתיבת תגובה 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *