התממשקות למרכזיית voicenter

למערכת זברה יש אפשרות להתממשק למרכזיות IP.

אחת מהן היא מרכזיית Voicenter.

עם מרכזיית voicenter ניתן לעשות 2 דברים ביחד:

  • בעת שיחה יוצאת – הקפצת תיעוד שיחה חדשה.
  • בעת שיחה נכנסת – הקפצת כרטיס הלקוח ובמקביל הקפצת תיעוד שיחה חדשה.

לאחר התקנת המרכזייה על ידי נציג של voicenter (כל עמדת מחשב צריכה תוכנה) יש לפעול כדלהלן:

הזנת פרטים במערכת הזברה :

  1. יש להיכנס בתפריט בצד ימין להגדרות מתקדמות >> עריכת הגדרות >> במקטע – פרטי חיוג >> סמן את כל 3 הרובריקות ב-V ולבחור את Voicenter מתוך הרשימה של "מרכזית טלפונית" >> עדכן טופס.

2. לאחר קבלת הנתונים הבאים מ- מvoicenter יש להזין בשדות האלו:

(באותו מסך, בתחתית העמוד של עריכת הגדרות)

שימו לב: לאחר כל שלב יש ללחוץ על "עדכן טופס"

3. בנוסף אתם תקבלו גם SIP USER עבור כל עמדת מחשב.

יש להיכנס לפנים ארגוני >> ניהול עובדים >> תחת כל עובד מרשימת העובדים יש 2 שדות שצריך להזין בצד ימין למטה:

בשדה "טלפון התקשרות "voicenter צריך להזין את הSIP USER.

בשדה "טלפון תצוגה voicenter" צריך להזין את מספר הטלפון של השלוחה שעליו מותקן ה-voicenter.

אופן השימוש במרכזיית Voicenter ביחד עם הזברה:

  1. בשיחה יוצאת – לחיצה על "חייג" ליד השדה מספר טלפון יעשה 2 דברים במקביל:

א. הטלפון שלכם יצלצל ויראה לכם על הצג את מספר הטלפון שאליו אתם מתקשרים.

ב. יקפוץ חלון הוספת שיחה חדשה ללקוח שאליו אתם מתקשרים – שיראה כך:

2. בשיחה נכנסת – יקרו 3 דברים(גם אם לא תהיו במערכת הזברה):

א. יקפוץ לכם על המסך בצד ימין למטה מן חלונית קטנה של Voicenter עם פרטי הלקוח שמתקשר אליכם – שיראה כך:

ב. ברגע שתלחצו על החלון הזה יקפוץ לכם אוטומטית חלון הוספת שיחה חדשה + כרטיס הלקוח שהתקשר – שיראה כך:

ג. יקפוץ לכם על המסך חלון שיחה נכנסת + צלצול, עליכם ללחוץ על Answer לענות או Decline לדחות את השיחה.


קישורים שצריך להעביר לVoicenter:

אם רוצים הקפצת כרטיס לקוח בעת שיחה נכנסת אז צריך לקבוע בתוכנה שמותקנת אצל הלקוח את הקישור שיופעל בשיחה נכנסת

http://xxxxx.zebracrm.com/crm.php?a=customers/show_details_card_by_phone&phone=05xxxxxxx

אם רוצים פופאפ שמציג את שם הלקוח עם קישור לכרטיס אז יש להשתמש בקישור הזה

http://xxxxx.zebracrm.com/crm.php?a=customers/get_customer_name_by_phone&phone=05xxxxxxx

אם רוצים הקפצת כרטיס לקוח בעת שיחה נכנסת אז צריך לקבוע בתוכנה שמותקנת אצל הלקוח את הקישור שיופעל בשיחה נכנסת

http://xxxxx.zebracrm.com/crm.php?a=customers/show_details_card_by_phone&phone=05xxxxxxx

אם רוצים פופאפ שמציג את שם הלקוח עם קישור לכרטיס אז יש להשתמש בקישור הזה

http://xxxxx.zebracrm.com/crm.php?a=customers/get_customer_name_by_phone&phone=05xxxxxxx

האם המאמר עזר לך?

0 / 0

כתיבת תגובה 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *