הקמת ועריכת תבניות מייל

ניתן להקים תבניות מייל מעוצבות כולל תגיות מכרטיס הלקוח, כדלהלן:
ניגש לתפריט מצד ימין: תחזוקת מערכת >> עריכת תבניות

נבחר בתבניות מייל

נלחץ על חדש

ניתן שם לתבנית המייל (כדי שנוכל למצוא את התבנית במידה ונרצה לערוך)

כעת נזין את נושא המייל כפי שאנו רוצים לשלוח ללקוח,
וכן ניתן להוסיף תגיות מתוך כרטיס הלקוח בנושא המייל

ניתן לצרף קובץ קבוע לתבנית ע"י לחיצה על בחר קובץ

לאחר מכן נעצב את תוכן ההודעה עצמה, ניתן להוסיף תמונה, קישור, תגיות מכרטיס הלקוח, HTML, ועוד.

בסיום נלחץ על הוסף

בכדי לערוך תבנית קיימת נבחר למעלה ב'תבניות מייל' את התבנית הרצויה.

ובסיום העריכה נלחץ על 'עדכן'

האם המאמר עזר לך?

0 / 0