הטמעת ה-URL בדף נחיתה של Zebra

נציג כעת היכן להטמיע את ה-URL במודול דפי נחיתה שבתוך המערכת

ניגש למודול דפי נחיתה
תפריט מצד ימין > תחזוקת מערכת > דפי נחיתה

ניכנס לדף הנחיתה הרצוי

נבחר בלשונית 'הגדרות דף נחיתה'

נגלול ל'קבלת לידים בצורה תכנותית' ונדביק בשדה הבא את ה-URL

לאחר מכן נגלול למטה ולחיצה על 'שמירה'.

האם המאמר עזר לך?

0 / 0