הגדרת ID לשדה ללא ID

במידה והוספנו שדה לכרטיס לקוח ושכחנו לתת לו ID (קוד מזהה) שאמנם לא חובה אך מומלץ,
ניתן להגדיר גם לאחר ההוספה את ה-ID, כדלהלן:

בתפריט מצד ימין ניגש ל-הגדרות מתקדמות > הגדרת שדות

חיפוש ע"י 'CTRL F' את שם השדה, (לדוגמה נחפש שדה בשם 'שדה לדוגמה')

לחיצה ע"י העכבר בעמודה השלישית

הזנת ה-ID, ולחיצה מחוץ לשדה תשמור את הפעולה

האם המאמר עזר לך?

0 / 0

כתיבת תגובה 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *