הגדרת 'תפריט מותאם אישית'

ניתן להתאים את התפריט הראשי באופן מותאם למערכת שלך, כדלהלן:

ניגש לתפריט מצד ימין – תפריט ראשי מותאם

לחיצה מצד שמאל על 'עריכה'

ואז נוכל להוסיף עמודה חדשה, ניתן שם לעמודה וצבע לבחירה ולחיצה על 'שמור'

לאחר מכן נוכל להוסיף לשם את הקישורים לפי התאמה אישית, לפי דו"ח שמור או סוג כרטיס או לפי מחוון
נלחץ על 'הוסף שורה'

כעת ניתן שם לכותרת, צבע לבחירה, וכן אייקון לבחירה

נבחר את סוג הקישור, האם כרטיסי לקוחות, או דוח שמור או מחוון, כמו כן נבחר באיזה עמודה הקישור יופיע

לחיצה על 'שמור'

לסיום נלחץ בצד שמאל על 'סגור עריכה'

כמובן שנוכל לערוך את שם העמודה ואת שמות הקישורים, על ידי לחיצה שוב על 'עריכה'
ולחיצה על אייקון העיפרון

האם המאמר עזר לך?

0 / 0

כתיבת תגובה 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *