הגדרת עדכון סטטוס אוטומטי

ניתן להגדיר עדכון סטטוס אוטומטי במגוון מצבים.
לדוגמה: בעת כישלון בסליקה באחד המנויים שיש לנו במערכת

בתפריט מצד ימין ניגש ל-הגדרות מתקדמות > עריכת הגדרות

ניגש ללשונית הגדרות נוספות

נבחר בעדכון סטאטוס אוטומטי

נלחץ על הוסף סטטוס

נבחר את שם הכרטיס עליו נרצה להגדיר (לדוגמה נבחר ב'לקוחות פרטיים')
וכן נבחר את המיקוד (מוצר = מיקוד) והסטטוס שאותם אנו רוצים שיתווספו בכרטיס הלקוח

לאחר מכן נגדיר את הטריגר להוספת הסטטוס (לדוגמה 'כישלון סליקה במנוי')

בסיום נלחץ על שמור

האם המאמר עזר לך?

0 / 0