הגדרת מייל אוטומטי בשדה מסוג תאריך

ניתן להגדיר שליחת מייל אוטומטי בתאריך המופיע בשדה מסוג תאריך, או באופן חד פעמי או כל שנה כשיגיע התאריך הנ"ל, לדוגמה: שליחת מייל מזל טוב ליום הולדת באופן אוטומטי.

נוכל להגדיר בכרטיס לקוח אחד, וההגדרה תחול על כל כרטיסי הלקוחות מסוג כרטיס זה, כדלהלן:
נלחץ על העיגול הקטן ליד שם השדה

נבחר ב'ערוך שדה'

נלחץ על 'מייל אוטומטי'

נוכל לבחור האם נרצה שהמייל יישלח חד פעמי או כל שנה

לאחר מכן נבחר את תבנית המייל אותו נרצה שיישלח, ובסיום נלחץ על 'שמור'

כדי להסיר את המייל האוטומטי יש להיכנס לעריכת השדה וללחוץ על 'הסר מייל אוטומטי'

האם המאמר עזר לך?

0 / 0

כתיבת תגובה 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *