דוח רווח והפסד

דוח רווח והפסד הנו דוח המסכם את פעילות הכספית של העסק במשך תקופה מסויימת. בדרך כלל מפיקים את הדוח פעם ברבעון או פעם בשנה.

כדי להפיק את הדוח, תוכלו לגשת ל'הנהלת חשבונות' >> דוחות ומאזנים >> רווח והפסד

תוכלו להגדיר טווח תאריכים להפקת הדוח:

1. ת.ארוע – מייצג את תאריך של ביצוע הפעולה
2. ת. ערך
3. ת. רישום

באפשרותכם לפתוח כל אחד מהם לעריכה ע"י סימון של הצ'קבוקס.

האם המאמר עזר לך?

0 / 0