דוח רווח והפסד

דוח כספי המפרט את התוצאות הכספיות של החברה .

הנהלת חשבונות >> דוחות ומאזנים>> רווח והפסד

ניתן להציג את הדוח השלושה אופנים: דוח תאריכי, דוח תקופתי, דוח השוואתי.

1. דוח תאריכי

מציג את ההכנסות מול הוצאות החברה לטווח תאריכים נבחר

2. דוח השוואתי

מציג את ההכנסות מול הוצאות החברה בהשוואה לתקופה מקבילה

3. דוח תקופתי

מציג הכנסות מול הוצאות החברה

כאשר התקופה הנבחרת מחולקת לפי "סוג תקופה" לבחירה.

וכן כמה תקופות יוצגו , כאשר כמות התקופות מוגבלת למקסימום של 5 תקופות.

האם המאמר עזר לך?

0 / 0