דוח סירובים

ניתן להפיק דוח סירובים בסליקה באשראי, וכן ניתן לבצע סליקה חוזרת באופן גורף.

ניגש לתפריט מצד ימין – דוחות חשבונאיים >> הוראת קבע וסליקה בנקאית

נבחר ב'קבלות תרומות ותשלומים'

נוכל לסנן לפי טווח תאריכים, וכן לפי סוג מסמך

לאחר מכן נבחר באמצעי תשלום 'כרטיס אשראי' ובסטאטוס סליקה 'כל הסירובים'

בסיום נלחץ על 'הצג'

.

לאחר הפקת הדוח, נוכל לסמן כמה תשלומים ולבצע סליקה חוזרת

האם המאמר עזר לך?

0 / 0