עבודה עם קבוצות הרשאה

זברה CRM מאפשרת עבודה עם קבוצות הרשאה. משמעות הדבר היא היכולת למדר תוכן מסויים בין עובד לעובד כך שכל עובד יוכל לצפות או לערוך רק כרטיסים מסויימים. כדי ליישם עבודה עם קבוצות הרשאה בארגון יש לפעול כדלהלן: 1. הקמת קבוצת הרשאה בשלב ראשון יש להגדיר את רשימת הקבוצות. כדי לבצע זאת עקבו אחר ההנחיות הבאות:…