ייצוא לחשבשבת

הסבר לשימוש בפקודות יומן כולל ייצוא לחשבשבת רקע: מערכת הזברה היא מערכת לניהול לקוחות, המאפשרת גם תמיכה במודול הנהלת חשבונות, גרסה ראשונית היא הפקודות יומן במערכת שהם בסיס להנהלת חשבונות, ניתן לבצע פקודות ידניות ופקודות אוטומטיות ממסמכי המערכת, בכדי לעבוד נכון, רצוי לעבור על השלבים הבאים לפני תחילת עבודה שוטפת. שלב 1 – פנים ארגוני -> ניהול…

כיצד לאתר פקודת יומן

פקודת יומן ממנה קבועה – בתפריט 2.9 – בתחתית הטבלה, ישנה שורת חיפוש. להקליד בה אחד או יותר מהפרמטרים המזהים של הפקודה בטור המתאים (תאריך, אסמכתא וכו'). פקודת יומן ממנה זמנית – בתפריט 2.1 – כנ"ל.