האם בסנכרון יומן מול גוגל מתעדכנים ביומן גוגל רק אירועים שהוספתי ליומן זברה?

סנכרון מול יומני גוגל הוא רק לאירועים הנוצרים בזברה, או ביומן גוגל עצמו (כשמסנכרנים בצורה דו כיוונית),   סנכרון היומנים אינו מוסיף מטלות.  מטלות המקושרות לכרטיס לקוח אינן מתעדכנות ביומן גוגל.

האם אני יכול לסנכרן יומן של עובד עם יומן גוגל? כיצד?

בוודאי. ניתן להגדיר שיומן עובד בזברה יהיה מסונכרן עם יומן גוגל אחר. הגדרת אופי הסנכרון בנוסף, ניתן להגדיר את אופי הסנכרון: א. מלא – דו כיווני – ארועים הנוצרים ביומן בזברה יסתנכרנו עם היומן בגוגל וארועים הנוצרים ביומן בגוגל יסתנכרנו עם היומן בזברה. ב. סנכרון מיומן גוגל ליומן בזברה (ארועים שיווצרו ביומן של גוגל יוכנסו…