צפייה ברשימת העובדים עם רישיונות ותוקפם

צפייה ברשימת העובדים עם רישיונות ותוקפם עובד בהרשאת אדמין כניסה לתפריט "פנים ארגוני". כניסה ל"מאפייני מערכת". צפייה ברשימה.

החלפה בין רישיונות עובדים

עובד בהרשאת אדמין יוכל לבצע את ההחלפה כניסה ל"פנים ארגוני". כניסה ל"ניהול עובדים". בשדה "רשימת עובדים" לבחור שם עובד עם רישיון קיים. לחיצה על "הסר רישיון" (למטה). להיכנס שוב לשדה "רשימת עובדים" לבחור שם עובד שאליו רוצים להמיר את הרישיון. לחיצה על "הוסף רישיון".

הוספת עובד לרשימת העובדים

כניסה ל"פנים ארגוני". כניסה ל"ניהול עובדים". לחיצה על "עובד חדש". מתחת לכותרת "פרטי הזדהות", יש להזין: שם משתמש, סיסמא, וידוא סיסמא. ניתן לעדכן לעובד הרשאה רלוונטית בשדה "הרשאת עובד" (למעלה).

ההבדלים בין הרשאות בסיסיות למנהל מערכת או אדמין

לכל עובד במערכת הזברה מוגדרות הרשאות המוקצות ע"י מנהל המערכת (איש ה- admin). הרשאות שונות מאפשרות גישה שונה למודולים, לכרטיסים ולאפשרויות במערכת כדלהלן: אדמין מנהל מערכת הרשאה בסיסית לוח מחוונים √ × × דיוור √ × × כרטיס "דוחות" √ √ × כרטיס "דוחות חשבונאיים" √ √ × רכישת מוצרים √ √ × מחירון √…

הוספה ועריכת כרטיסי עובדים

הוספת עובד הוספת עובד יכולה להתבצע ע"י: אדמין מנהל מערכת תהליך הוספת עובד מתבצע באופן הבא: כניסה לתפריט פנים ארגוני  -> ניהול עובדים. לחיצה על הלינק "עובד חדש" (הלינק נמצא בדף למעלה ליד "רשימת עובדים") יש למלא את הפרטים המופיעים המסך. השמירה מתבצעת אוטומטית.   עריכת עובד עריכת עובד יכולה להתבצע ע"י: אדמין מנהל מערכת תהליך…