כיצד אני מגדיר מיקוד וסטאטוס מסויים כברירת מחדל?

כדי להגדיר שמיקוד מסוים יהיה ברירת מחדל יש לבצע את הפעולות הבאות: בתפריט בצד ימין -> תחזוקת מערכת -> עריכת מיקודים בחר את המיקוד במערכת לעדכון. לאחר מכן לחצו על המשבצת:   כדי להגדיר שסטאטוס מסוים יהיה ברירת מחדל יש לבצע את הפעולות הבאות:   בתפריט בצד ימין -> תחזוקת מערכת -> עריכת מיקודים בחר…