שינוי מיקום של מודול בכרטיס

כדי לשנות את מיקומו של מודול מערכת, נלחץ על הנקודה הכחולה המופיעה מימין לכותרת המודול ונבחר באפשרות "שנה פרטי מודול". בחלונית שתיפתח, נוכל לשחק עם מיקום המודול בעזרת החיצים וכן נוכל להעבירו לאחד הטאבים האחרים הקיימים בכרטיס. כדי לשנות את מיקומו של מודול ידני או מודול של כרטיסים קשורים, נבצע את אותה הפעולה על אחד…