צפייה ברשימת העובדים עם רישיונות ותוקפם

צפייה ברשימת העובדים עם רישיונות ותוקפם עובד בהרשאת אדמין כניסה לתפריט "פנים ארגוני". כניסה ל"מאפייני מערכת". צפייה ברשימה.

החלפה בין רישיונות עובדים

עובד בהרשאת אדמין יוכל לבצע את ההחלפה כניסה ל"פנים ארגוני". כניסה ל"ניהול עובדים". בשדה "רשימת עובדים" לבחור שם עובד עם רישיון קיים. לחיצה על "הסר רישיון" (למטה). להיכנס שוב לשדה "רשימת עובדים" לבחור שם עובד שאליו רוצים להמיר את הרישיון. לחיצה על "הוסף רישיון".

ההבדלים בין הרשאות בסיסיות למנהל מערכת או אדמין

לכל עובד במערכת הזברה מוגדרות הרשאות המוקצות ע"י מנהל המערכת (איש ה- admin). הרשאות שונות מאפשרות גישה שונה למודולים, לכרטיסים ולאפשרויות במערכת כדלהלן: אדמין מנהל מערכת הרשאה בסיסית לוח מחוונים √ × × דיוור √ × × כרטיס "דוחות" √ √ × כרטיס "דוחות חשבונאיים" √ √ × רכישת מוצרים √ √ × מחירון √…

עבודה עם קבוצות הרשאה

זברה CRM מאפשרת עבודה עם קבוצות הרשאה. משמעות הדבר היא היכולת למדר תוכן מסויים בין עובד לעובד כך שכל עובד יוכל לצפות או לערוך רק כרטיסים מסויימים. כדי ליישם עבודה עם קבוצות הרשאה בארגון יש לפעול כדלהלן: 1. הקמת קבוצת הרשאה בשלב ראשון יש להגדיר את רשימת הקבוצות. כדי לבצע זאת עקבו אחר ההנחיות הבאות:…