האם ניתן להעביר מטלות מעובד אחד לעובד אחר?

תהליך העברת מטלות מעובד אחד לעובד אחר – היא כדלהלן: בתפריט בצד ימין -> מחולל דוחות -> דו"ח מעקב מטלות ב"פירוט מטלות" לחצו על  ולחצו על "הצג". לאחר מכן יפתח שורה עם סכום המטלות שקיימים לנציג הספציפי שבחרתם, לחצו על סכום המטלות, ואז יפתח כל המטלות הקיימים. ליד כל מטלה ישנה אפשרות ללחיצה לסימון "וי". בתחילת…