כיצד אני מגדיר אזור זמן במערכת?

clock_area

ניתן להגדיר את אזור הזמן במערכת באופן הבא: 1. לחצו על התאריך או השעה בכותרת העילית מצד שמאל: 2. לאחר הלחיצה תיפתח חלונית עם פירוט השעה, התאריך ואזור הזמן המוגדר כעת: 3. לשינוי אזור הזמן יש ללחוץ על שנה אזור זמן. הלחיצה תפתח את החלון הבא: 4. בחרו האם לשנות את אזור הזמן עבור המשתמש בלבד…