חזי חמד כתב 11 מאמרים

כיצד מבצעים הפקדה לבנק (חשבון שקלי) של המחאה, מזומן או שובר אשראי?

בתפריט 4.1 – לבחור את הבנק שבו תתבצע ההפקדה, לבחור את הקופה שממנה יימשך התקבול לטובת הבנק. מתוך הפירוט שנפתח בחלק העליון, יש ללחוץ קליק כפול על שורת ההפקדה הרצויה ולאחר הופעתה בחלק התחתון בחלונית – לחיצה על "בצע הפקדה".

כיצד לאתר פקודת יומן

פקודת יומן ממנה קבועה – בתפריט 2.9 – בתחתית הטבלה, ישנה שורת חיפוש. להקליד בה אחד או יותר מהפרמטרים המזהים של הפקודה בטור המתאים (תאריך, אסמכתא וכו'). פקודת יומן ממנה זמנית – בתפריט 2.1 – כנ"ל.