כיצד לאתר פקודת יומן

פקודת יומן ממנה קבועה – בתפריט 2.9 – בתחתית הטבלה, ישנה שורת חיפוש. להקליד בה אחד או יותר מהפרמטרים המזהים של הפקודה בטור המתאים (תאריך, אסמכתא וכו').

פקודת יומן ממנה זמנית – בתפריט 2.1 – כנ"ל.

חזי חמד כתב 94 מאמרים