תצוגת שדות במודול של כרטיס קשור

לאחר שביצענו קישור בין כרטיסים, ניתן להציג במודול שדות שיישאבו מתוך הכרטיס הקשור.

לצורך כך, ניגש לתפריט "תחזוקת מערכת"->>"מיקום שדות"->>בחרו את הכרטיס ממנו תרצו להציג את נתוניו->>בתפריט "בחר אזור לעדכון" בחרו את האפשרות "פרטים במודול כרטיסים קשורים":

בטבלה עליונה, חפשו את השדות הרצויים לתצוגה והקליקו עליהם פעם אחת.
6

לאחר ההקלקה, השדה שנבחר יתווסף לטבלה התחתונה.

7

חזי חמד כתב 94 מאמרים