שינוי מיקום של מודול בכרטיס

כדי לשנות את מיקומו של מודול מערכת, נלחץ על הנקודה הכחולה המופיעה מימין לכותרת המודול ונבחר באפשרות "שנה פרטי מודול".
בחלונית שתיפתח, נוכל לשחק עם מיקום המודול בעזרת החיצים וכן נוכל להעבירו לאחד הטאבים האחרים הקיימים בכרטיס.

13

כדי לשנות את מיקומו של מודול ידני או מודול של כרטיסים קשורים, נבצע את אותה הפעולה על אחד ממודולי המערכת (אירועים, סיכומי שיחות, משימות לביצוע, ארכיון מסמכים וכו') – כלומר נלחץ על הנקודה הכחולה שמופיעה במודול המערכת, נסמן את המודול הידני הרצוי ונשנה את מיקומו ע"י החיצים.

חזי חמד כתב 94 מאמרים