שדה תאריך – הגדרת הגבלת זמן עתידי/עבר

ניתן להגביל את שדות התאריכים במערכת שיוכלו לקבל תאריך עתידי בלבד , תאריך עבר בלבד או תאריכים ללא הגבלה.

ברירת המחדל במערכת "ללא הגבלה"

בכדי לשנות את ההגדרה

"הגדרות מתקדמות" >> הגדרת שדות >> "תאריך"

ללחוץ על הקישור "הגבלות "

הגדרת שדה תאריך

 

 

לבחור את ההגדרה המבוקשת

הגבלת תאריך

לא לשכוח ללחוץ "שמור "

 

הגבלת תאריך שמירה

שרי אדם כתב 11 מאמרים