פקיעת תוקף סיסמת כניסה למערכת

באפשרותכם להגדיר לכמה זמן הסיסמה תהיה תקפה:

הגדרות מתקדמות->>עריכת הגדרות->>מערכת->>

יהודה פולק כתב 76 מאמרים