עריכה, יצירה ומחיקה של שדות

כלל הנתונים במערכת נשמרים בתוך שדות המגדירים את תוכנם.
כך למשל יכול להיות שדה הכולל תאריך לידה, או ת.ז או שם וכו' וכו'.
למעשה ניתן ליצור כל שדה שרוצים, בין אם הוא נתון יחיד או רשימה, מספרי או טקסטואלי וכן הלאה.

יצירת שדה חדש

ניתן ליצור שדה חדש בשני אופנים:
  1. מהתפריט בצד ימין: הגדרות מתקדמות -> הגדרת שדות -> חדש (בצד שמאל למעלה):שדה חדש
    א. בחרו שם לשדה החדש
    ב. בחרו איזה סוג תהיה השדה – טקסט, רשימה, מספר וכו'
    ג. קוד מזהה נתון לשינוי לקוד מזהה ידידותי יותר

(קוד מזהה הינו קוד שימושי לצורך ייבוא נתונים ממקור חיצוני כגון לידים וכדו', ה"קוד מזהה" חייב להיות קוד ללא מרווחים ובשפה האנגלית)

2. ישירות מתוך כרטיס נתונים כלשהו, בתחתית העמודה האמצעית:

שדה חדש 4

א. לחצו על:

שדה חדש 3

ב. הזנת הנתונים כדלעיל.

עריכת שדה קיים

מחיקת שדה

חזי חמד כתב 94 מאמרים