כיצד לעדכן שיק מלקוח, שהופקד לבנק וחזר?

בתפריט 4.3 – לבחור "גביה", למצוא את ההמחאה (ניתן לפי חתכים שונים), לחיצה על "הצג", לסמן את ההמחאה מתוך הרשימה שנוצרת, לבחור "סיבת החזרה" בתחתית המסך – "עדכון".

חזי חמד כתב 94 מאמרים