כיצד ליצור, לערוך או למחוק רשימה?

רשימות מערכת הן נדבך חשוב במערכת קשרי לקוחות שכן הן מאפשרות להוסיף מידע רב ערך.
רשימה יכולה להיות רשימת ערים, רחובות, גורם מפנה, מקור פניה וכמובן כל רשימה של נושאים הרלוונטית לעסק שלך.

יצירת רשימה חדשה

כדי ליצור רשימה חדשה יש לפעול באופן הבא:
 1. בתפריט מצד ימין – תחזוקת מערכת -> רשימות מערכת
 2. כדי ליצור רשימה חדשה לחצו על רשימה חדשה
 3. תנו שם לרשימה בשדה "שם לרשימה החדשה"
 4. לחצו על הוסף חדש משמאל. הרשימה החדשה נוצרה.

הוספת ערכים לרשימה החדשה

כדי להוסיף ערכים לרשימה החדשה יש לפעול באופן הבא:
 1. בטור האמצעי הזינו את שם הערך בשדה ערך חדש
 2. לחצו על הוסף לרשימה

עריכה ועדכון של רשימה קיימת

כדי לערוך או לעדכן ערכים ברשימה יש לפעול באופן הבא:
 1. הזינו את הערך לשינוי
 2. בטור האמצעי ערכו את הערך
 3. לחצו על עדכן מצד שמאל.

מחיקת רשימה

כדי למחוק רשימה יש לפעול באופן הבא:
 1. הזינו את הערך למחיקה
 2. בטור האמצעי מחקו ידנית את הערך
 3. לחצו על עדכן מצד שמאל.

 

חזי חמד כתב 94 מאמרים