כיצד להציג העתקי הפקדות שבוצעו?

בתפריט 4.22 – ניתן לבחור הפקדות או הסבות שבוצעו (בצד ימין למעלה) לפי חתך תאריכים. לחיצה כפולה על השורה הרלוונטית תציג את המסמך.

חזי חמד כתב 94 מאמרים