כיצד אני מגדיר את סוג המטבע שישמש כברירת מחדל?

כדי להגדיר את סוג המטבע כברירת המחדל, יש לפעול כדלהלן:

  • בתפריט הימני: הגדרות מתקדמות -> עריכת הגדרות
  • במקטע "הפקת מסמכים" -> מטבע ברירת מחדל
  • הגדרת סוג מטבע

מטבע ברירת מחדל

חזי חמד כתב 94 מאמרים