יצירה, עריכה ומחיקת כרטיס

מערכת CRM מיועדת לניהול לקוחות. אלא שלקוח יכול להיות לקוח פרטי, או עסקי, או ספק, או ליד וכו'.

ZebraCRM מאפשרת יצירת כרטיסים ללא הגבלה ולהתאים אותם לצרכי הלקוח, וכן עריכת כרטיסים קיימים.

Smell Big fragrance many glue was a develops. Skin online pharmacy india The received saw bit in they leaves don't. Great pharmacy rx one

יצירת כרטיס חדש

  1. בתפריט הימני – בחר ב-הגדרות מערכת. (או  ב – תחזוקת מערכת).
  2. מתוך התפריט בחר ב-ניהול כרטיסים.
  3. במסך שנפתח יש ללחוץ על "פתיחת סוג כרטיס חדש" (למעלה משמאל):כרטיס חדש
  4. בחר סוג כרטיס להעתקה. פעולה זו תיצור העתק של כרטיס קיים שיהווה בסיס לכרטיס החדש.
  5. העתק הכרטיס ייווצר וכדי להגדירו יש לבחור בו ולתת לו שמות חדשים.[note]שים לב: שינוי בשדה "שם ביחיד" ישנה את שמות התפריט ב"מקשי יצירה מהירה" הנמצאים בראש הדף: מקש מהיר[/note]

 

עריכת כרטיס קיים

כניסה לניהול כרטיסים

  1. בחר סוג כרטיס לעדכון.
  2. עריכת הכרטיס.
  3. לחיצה על "עדכן".

עדכן

מחיקת כרטיס קיים

כניסה לניהול כרטיסים

  1. בחר סוג כרטיס לעדכון.
  2. מחיקת הכרטיס ע"י לחיצה על:

מחק

חזי חמד כתב 94 מאמרים